تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد

_ساخت  تیزر و کلیپ /ساخت مستند/تولید فیلم آموزشی/میکس و مونتاژ فیلم

_ساخت تیزر به سبک موشن گرافیک ,رئال,

_ساخت انواع فیلمهای آموزشی با لوکیشن های مختلف(کلاس,گفتگو,نرم ا فزار(تصویربرداری از صفحه نمایش کامپیوتر)

_ساخت مستند

تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد
تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد
تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد

تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد

ساخت فیلم آموزشی

_ساخت فیلم آموزش انواع نرم افزار با امکان تصویر بردار از صفحه نمایش

_ساخت فیلم آموزش انواع دورهای آموزشی با لوکیشنهای متفاوت از جمله تصویربرداری از تدریس استاد ,تصویربرداری ازگفتگو و آموزش زبان,تصویربرداری از کار با دستگاهها و ابزارات صنعتی و….

ما دو نوع تدوین را ارائه می دهیم:
1: سطح متعارف: تدوین معمول

3. سطح ممتاز:استفاده از تصاویر وکتور+استفاده از جلوه های ویژه

ازجمله برخی از پروژه های انجام شده که می توان نام برد به شرح ذیل است:

-تدوین فیلم سازمان ثبت احوال استان خراسان  رضوی جهت نمایش در مونیتورینگ داخلی

 – تدوین سری فیلم های  همایش طب الرضا
 – تدوین فیلم کارخانه شرکت بتن و ماشین قدس رضوی
 – تدوین فیلم گزارش عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
 – تدوین فیلم همایش غرب شناسی
تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد
برخی از نمونه کارهای تیزرو تدوین فیلم

[ratings id="0" results="true"]