تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد

 ساخت و تولید   تیزر مستند کلیپ تدوین فیلم مشهد

با سابقه همکاری در ساخت و تولید برنامه تلویوزیونی صداوسیما استان خراسان رضوی

_ساخت تیزر به سبک موشن گرافیک ,رئال,

_ساخت انواع فیلمهای آموزشی با لوکیشن های مختلف(کلاس,گفتگو,نرم ا فزار(تصویربرداری از صفحه نمایش کامپیوتر)

_ساخت مستند

[masterslider id=”8″]
تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد

ساخت فیلم آموزشی

_ساخت فیلم آموزش انواع نرم افزار با امکان تصویر بردار از صفحه نمایش

_ساخت فیلم آموزش انواع دورهای آموزشی با لوکیشنهای متفاوت از جمله تصویربرداری از تدریس استاد ,تصویربرداری ازگفتگو و آموزش زبان,تصویربرداری از کار با دستگاهها و ابزارات صنعتی و….

ما دو نوع تدوین را ارائه می دهیم:
1: سطح متعارف: تدوین معمول

3. سطح ممتاز:استفاده از تصاویر وکتور+استفاده از جلوه های ویژه

ازجمله برخی از پروژه های انجام شده که می توان نام برد به شرح ذیل است:

-تدوین فیلم سازمان ثبت احوال استان خراسان  رضوی جهت نمایش در مونیتورینگ داخلی

 – تدوین سری فیلم های  همایش طب الرضا
 – تدوین فیلم کارخانه شرکت بتن و ماشین قدس رضوی
 – تدوین فیلم گزارش عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
 – تدوین فیلم همایش غرب شناسی
تیزر,تیزرمشهد,ساخت تیزر,ساخت تیزر مشهد,تدوین فیلم ,تدوین فیلم مشهد,تولید تیزر,تولید تیزر مشهد
برخی از نمونه کارهای   تیزر مستند کلیپ تدوین فیلم مشهد

[ratings id="0" results="true"]